Samsara Spa


Chatujakウィークエンドマーケット、またはSaphankhwaiスカイトレイン駅(N7)3番出口から徒歩わずか5分。


Address: 1575/53-54 Paholyothin Rd., Samsaen-nai Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
Tel. (66) 89 814 1788 , 02-278-4054 Email : paisarnasa@gmail.com